Valimiskomisjon asus kaebusi läbi vaatama

Vabariigi Valimiskomisjon arutas oma tänasel koosolekul Selve Reispassi kaebust, kes ei olnud rahul Järva Maakonna Valimiskomisjoni otsusega peatada tema volitused Türi valla jaoskonnakomisjoni liikmena.

Järva maakonnakomisjoni otsus oli ajendatud Eva Sidroni avaldusest, mille kohaselt külastasid Selve Reispass ja valimistel kandideeriv Jüri Andruse valijaid, kutsudes neid Keskerakonna kandidaatidega kohtuma, samuti koguti avaldaja väitel ettevalmistatud plankidel avaldusi kodus hääletamiseks. Maakonna valimiskomisjon leidis, et seaduse kohaselt peab valimiskomisjoni liige olema oma ülesandeid täites sõltumatu. Selve Reispassi poolt valijate külastamine koos agitatsiooni tegeva Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideeriva Jüri Andrusega tähendab ka tema osalemist valimiskampaanias. Seega ei olnud Selve Reispass komisjoni arvates sõltumatu ning seepärast otsustati tema volitused jaoskonnakomisjoni liikmena peatada.

Kaebuse esitaja enda ütluste kohaselt ei ole ta agitatsiooni teinud, kutseid valijatele jagas Jüri Andruse. Nii seletuskirjas kui maakonna valimiskomisjoni koosolekul eitas Selve Reispass, et ta oleks seejuures agitatsiooniga tegelenud.

Vabariigi Valimiskomisjon leidis, et väide, nagu oleks Selve Reispass ise agiteerinud hääletama erakonna, valimisliidu või kandidaadi poolt ega ka see, et ta ise oleks valijatele jaganud kutseid valimiskoosolekule, pole tõendatud. Maakonna valimiskomisjonil puudusid tõendid agitatsioonikeelu rikkumise tuvastamiseks ning Selve Reispassi jaoskonnakomisjoni liikme volituste peatamiseks. Seetõttu otsustas Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse rahuldada ja Järva Maakonna Valimiskomisjoni vastava otsuse tühistada.

Vastavalt seadusele võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada kolme päeva jooksul kaebuse Riigikohtule.

+ + +