Valimiskomisjon jättis kaebuse läbi vaatamata

Vabariigi Valimiskomisjonile esitas kaebuse Taira Aasa, kes vaidlustas Tallinna linna valimisjaoskonna nr 23 jaoskonnakomisjoni toimingud ning Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsuse, millega jäeti tema taotlus rahuldamata. Nimelt sai kaebaja enda arvates kõnealusest valimisjaoskonnast eeldatust vähem hääli, millest ta järeldas, et jaoskonnakomisjon on eksinud häälte ülelugemisel.

Linna valimiskomisjon leidis, et hääletamissedelite teine ülelugemine oli korrektne ning ei pidanud seetõttu põhjendatuks Taira Aasa taotlust häälte veelkordseks ülelugemiseks. Kuna Vabariigi Valimiskomisjonile esitati kaebus seadust rikkudes hilinemisega, otsustas valimiskomisjon jätta kaebus läbi vaatamata. Vastavalt seadusele võib komisjoni otsuse kolme päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

 

+ + +