Valimiskomisjon registreeris Riigikogu uue koosseisu

Vastavalt Riigikogu valimise seadusele registreeris Vabariigi Valimiskomisjon oma tänasel koosolekul XIII Riigikogu liikmed ja asendusliikmete nimekirja.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Samast päevast algavad uue Riigikogu liikmete volitused ja lõpevad eelmise koosseisu liikmete volitused.

Riigikogu uue koosseisu esimene istung toimub kümne päeva jooksul alates valimistulemuste väljakuulutamisest. Avaistungiks kutsub Riigikogu kokku Vabariigi President.

Erakondadele, kes pääsesid Riigikokku, otsustas valimiskomisjon seadusest lähtuvalt kautsjon tagasi maksta. Tagastamisele mittekuuluv kautsjon 44 020 eurot kantakse riigituludesse. 

+ + +