Hääletamissedelile templijäljendi panemine

Meedias on tekkinud segadus hääletamissedelile teise templijäljendi panemisega.

Tulenevalt Euroopa Parlamendi valimise seadusest ja Vabariigi Valimiskomisjoni määrustest pannakse jaoskonnakomisjoni templijäljend hääletamissedelile järgnevalt:

  • Esimene templijäljend on pandud hääletamissedelile enne sedeli valijale andmist. 
  • Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamisel (kahe ümbrikuga hääletamissedel hääletamiskasti) pannakse hääletamissedelile teine templijäljend pärast sisemiste ümbrike avamist valimispäeva õhtul. Kasti laskmisel välimisele ümbrikule templijäljendit EI PANDA!
  • Elukohajärgses valimisjaoskonnas hääletamisel (hääletamissedel hääletamiskasti) pannakse hääletamissedelile teine templijäljend vahetult enne sedeli valimiskasti laskmist. 
+ + +