Valijakaart

Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

Kui paberil valijakaart ei ole 15. päevaks enne valimispäeva kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) registripidaja poole. Seda saab teha ka telefoni teel. 

On võimalik tellida endale elektrooniline valijakaart. Seda saab teha kodanikuportaali kaudu (eesti.ee). Valijakaart saadetakse kodanikuportaalis määratud elektronposti aadressile. Elektroonilise valijakaardi tellimus kehtib ka igal järgneval valimisel.

Temaatlised viited

Elektroonilise valijakaardi tellimine
Rahvastikuregistrist enda andmete päring

+ + +