Valimispäeval hääletamine

Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

Valimispäeval saate Te hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja Te olete kantud. Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate Te teavet valijakaardilt või valimiste veebilehelt.

Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.

+ + +