Maakonna valimisjuht

Valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi määratud isik.

Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel korraldab valimisjuht maakonna tasemel häälte teistkordset ülelugemist ja hääletamistulemuste kindlakstegemist. Selleks moodustatakse häältelugemiskomisjon, mis koosneb maakonna valimisjuhist ja vähemalt kolmest liikmest. Selle käigus teeb häältelugemiskomisjon kindlaks ka alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemused. 

Maakonna valimisjuhid ja valimisjuhi asetäitjad (määratud riigi valimisteenistuse 2.02.2017 korraldusega nr 1 ja 14.02.2017 korraldusega nr 2)

Harjumaa - Leevi Laever (asetäitja Terje Lillo)
Hiiumaa - Piret Sedrik (asetäitja Monika Paljasma)
Ida-Virumaa - Eve East (asetäitja Aaro Mõttus) 
Jõgevamaa - Kristi Tamme (asetäitja Inge Kottisse)
Järvamaa - Rainer Eidemiller (asetäitja Virve Toode)
Läänemaa - Kristel Jupits (asetäitja Urmas Ojamäe)
Lääne-Virumaa - Tarmo Mikkal (asetäitja Ingridt Allemann)
Põlvamaa - Kristina Abrams (asetäitja Siret Rammul) 
Pärnumaa - Rita Kosenkranius (asetäitja Marika Klausson)
Raplamaa - Ene Matetski (asetäitja Andrus Ründal)
Saaremaa - Jaan Leivategija (asetäitja Ülle Tänav)
Tartumaa - Tõnu Vesi (asetäitja Pille Ratassepp) 
Valgamaa - Tõnis Lass (asetäitja Helju Hõbe)
Viljandimaa - Küllike Kütt (asetäitja Karin Künnapuu)
Võrumaa - Eveli Kuklane (asetäitja Siiri Sokk)
Tallinn - Toomas Sepp (asetäitja Aljona Kallaste)
Tartu linn - Jüri Mölder (asetäitja Marili Jõesuu)

 

Temaatilised viited:

Riigikogu valimise seadus (§ 16. ja 17.)