Elektroonilise hääletamise statistika

E-hääletamist kasutati esmakordselt 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui üle 9 tuhande valija (1,9% hääletamisest osavõtnutest) andis oma hääle Interneti teel. 2009. aasta sügisel toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletas üle 104 tuhande valija (15,8% hääletamisest osavõtnutest) elektrooniliselt. 2011. a Riigikogu valimistel suurene elektrooniliselt hääletajate hulk veelgi, ületades 140 tuhande piiri ja 2015. a Riigikogu valimistel võttis e-hääletamisest osa üle 176 tuhande hääletaja.

 
KOV 2005
RK 2007
EP 2009
KOV 2009
RK 2011
KOV 2013
EP 2014 RK 2015
Valijate koguarv
1 059 292
897 243
909 628
1 094 317
913 346
1 086 935
902 873 899 793
Hääletajate koguarv
502 504
555 463
399 181
662 813
580 264
630 050
329 766 577 910
Hääletamisest osavõtt
47,4%
61,9%
43,9%
60,6%
63,5%
58,0% 
36,5% 64,2%
E-hääletajate arv
9 317
30 275
58 669
104 413
140 846
133 808
103 151 176 491
Tühistatud e-häälte arv
30
32
55
100
82
146 
46 162
Loetud e-häälte arv
9 287
30 243
58 614
104 313
140 764
 133 662
103 105 176 329
Kehtetute e-häälte arv - - - - -*** 1 - 1
Korduvate e-häälte arv
364
789
910
2 373
4 384
3 045
2 019 4 593
E-hääletajate osakaal kõikidest valijatest
0,9%
3,4%
6,5%
9,5%
15,4%
12,3% 
11,4% 19,6%
E-hääletajate osakaal kõikidest osalenud hääletajatest
1,9%
5,5%
14,7%
15,8%
24,3%
21,2% 
31,3% 30,5%
E-häälte osakaal kõikidest eelhääletusel antud häältest
7,2%
17,6%
45,4%
44%
56,4%
50,5% 
59,2% 59,6%
Välisriigis antud e-häälte osakaal kõikidest e-häältest
-
2% *
51 riiki
3% *
66 riiki
2,8% **
82 riiki
3,9%*
105 riiki
4,2%**
105 riiki 
4,7%*
98 riiki
5,7%*
116 riiki
E-hääletamise periood
3 päeva
3 päeva
7 päeva
7 päeva
7 päeva
7 päeva
7 päeva 7 päeva
Mobiil-ID abil hääletatud
-
-
-
-
2 690
11 753 
11 609 22 084
Mobiil-ID abil antud e-häälte osakaal kõikidest e-häältest
-
-
-
-
1,9%
8,6% 
11,0% 12,2%
Kontrollrakendusega kontrollitud häälte osakaal - - - - - 3,4% 4,0% 4,3%
 
* alaliselt ja ajutiselt välisriigis
** ajutiselt välisriigis
*** üks kehtetu sedel, mis kajastub tühistatud e-häälte arvestuses 
 

E-hääletajate arv maakonniti 2005-2015

 
KOV 2005
RK 2007
EP 2009
KOV 2009
RK 2011
KOV 2013
EP 2014 RK 2015
Harjumaa
1137
3983
8503
14 407
20 675
19 281
15 901 26 832
Hiiumaa
97
274
521
1 017
1 510
1 466
1 053 1 891
Ida-Virumaa
358
876
2 122
5 344
4 807
5 602
2 878 5 386
Jõgevamaa
188
647
1 122
2 234
3 019
3 015
1 957 3 930
Järvamaa
245
846
1 489
2 894
3 844
3 590
2 484 4 552
Läänemaa
172
600
1 175
2 290
2 943
2 790
2 022 3 609
Lääne-Virumaa
339
1 151
2 086
4 190
5 920
5 322
3 840 7 421
Põlvamaa
197
621
987
2 085
3 030
3 115
1 916 3 794
Pärnumaa
453
1 713
3 349
6 490
8 898
7 847
5 609 10 722
Raplamaa
243
944
1 556
2 797
4 242
3 621
2 802 5 287
Saaremaa
255
811
1 376
2 724
4 110
3 820
2 811 5 388
Tartumaa
256
960
1 762
3 453
5 305
5 253
3 898 7 725
Valgamaa
209
576
1 006
2 030
2 696
2 725
1 721 3 414
Viljandimaa
332
1 185
2 033
3 605
5 295
4 666
3 439 6 501
Võrumaa
218
639
1 223
2 507
3 502
3 606
2 289 4 581
Tallinn
3 832
11 656
23 270
38 147
48 241
47 789
38 695 58 711
Tartu linn
786
2 674
4 786
8 199
11 614
10 300
8 751 14 000
Alaliselt välisriigis
-
119
303
-
1 195
-
1 085 2 747
KOKKU
9 317
30 275
58 669
104 413
140 846
133 808
103 151 176 491

 

E-hääletamise tulemus 2005. aasta KOV volikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 3 039
Isamaaliit 1 629
Res Publica 965
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 916
Eesti Keskerakond 806
Eestimaa Rahvaliit 640
Erakond Eesti Kristlik Rahvapartei 24
Eestimaa Ühendatud Rahvapartei 12
Eesti Iseseisvuspartei 8
Eesti Vasakpartei 6
Vene Erakond Eestis 0
Muud 1 242
Kokku 9 287

 

E-hääletamise tulemus 2007. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 10 438
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 8 067
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4 020
Erakond Eestimaa Rohelised 3 221
Eesti Keskerakond 2 765
Eestimaa Rahvaliit 1 085
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 345
Konstitutsioonierakond 120
Eesti Iseseisvuspartei 91
Eesti Vasakpartei 35
Vene Erakond Eestis 30
Üksikkandidaadid 26
Kokku 30 243

 

E-hääletamise tulemus 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaat E-hääli
Indrek Tarand 18 905
Eesti Reformierakond 11 759
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 10 113
Eesti Keskerakond 6 388
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6 087
Erakond Eestimaa Rohelised 1 945
Martin Helme 1 105
Dimitri Klenski 773
Eestimaa Rahvaliit 769
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 177
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 169
Libertas Eesti Erakond 137
Vene Erakond Eestis 128
Põllumeeste Kogu 60
Juri Žuravljov 42
Märt Õigus 42
Taira Aasa 15
Kokku 58 614

 

E-hääletamise tulemus 2009. aasta KOV volikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 26 148
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 23 505
Eesti Keskerakond 15 304
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11 173
Erakond Eestimaa Rohelised 2 128
Eestimaa Rahvaliit 1 382
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 204
Eesti Iseseisvuspartei 42
Muud 24 427
Kokku 104 313

 

E-hääletamise tulemus 2011. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 52 015
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 35 735
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25 332
Eesti Keskerakond 13 892
Erakond Eestimaa Rohelised 6 121
Eestimaa Rahvaliit 1 875
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 590
Vene Erakond Eestis 779
Eesti Iseseisvuspartei 463
Üksikkandidaadid 3 962
Kokku 140 764

 

E-hääletamise tulemus 2013. aasta KOV volikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 34 743
Eesti Reformierakond 28 756
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19 790
Eesti Keskerakond 12 442
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 214
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 3
Muud 35 714
Kokku 133 662

 

E-hääletamise tulemus 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli 
Eesti Reformierakond 33 385
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 19 327
Indrek Tarand 16 003
Sotsiaaldemokraatlik erakond 15 552
Teised üksikkandidaadid 7 918
Eesti Keskerakond 6 071
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 832
Teised erakonnad 2 017
Kokku 103 105

 

E-hääletamise tulemus 2015. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 66 283
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 30 299
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 29 791
Eesti Vabaerakond 21 129
Eesti Keskerakond 13 437
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 12 167
Erakond Eestimaa Rohelised 2 118
Rahva Ühtsuse Erakond 586
Eesti Iseseisvuspartei 185
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 70
Üksikkandidaadid 263
Kokku 176 328

 

E-hääletajate vanuseline struktuur 2005 - 2015

Vanus KOV2005 RK2007 EP2009 KOV2009 RK2011 KOV2013 EP2014 RK2015
18-24 884 3401 5093 11263 12508 11756 5857 11745
25-34 3098 9700 17035 29888 38251 34795 23317 43729
35-44 2276 7054 13718 24586 34258 32695 24863 42637
45-54 1604 5206 11059 19568 26148 24591 20172 33564
> 55 1455 4914 11709 19108 29681 29971 28942 44816

 

E-hääletajate sooline struktuur 2005-2015

Sugu KOV2005 RK2007 EP2009 KOV2009 RK2011 KOV2013 EP2014 RK2015
Mehi 5061 15681 28879 49343 65396 63963 50000 83560
Naisi 4256 14594 29735 55070 75450 69845 53151 92931

 

E-hääletajate aktiivsus päevade lõikes 2005 - 2015

Päev KOV2005 RK2007 EP2009 KOV2009 RK2011 KOV2013 EP2014 RK2015
1. 3683 12907 12286 19212 18676 20600 20145 39039
2. 2967 9421 8123 14211 19544 15360 11922 24626
3. 3031 8736 3514 8257 13541 9232 7080 17133
4.     5279 12888 18468 14930 10883 20721
5.     9246 17438 23179 20764 15070 20847
6.     9592 16297 23785 27133 17743 25850
7.     11539 18483 28037 28834 22324 32868

 

+ + +