Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013

Hiljemalt 01.08.2013

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles vallas või linnas.

Alates 21.08.2013 kuni 05.09.2013

Esitatakse valimisliit valla ja linna valimiskomisjonile registreerimiseks.

Alates 21.08.2013

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.

Hiljemalt 05.09.2013

Valimistel osalev erakond ja valimisliit võib esitada valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.

10.09. 2013

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 12.09.2013

Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).

Hiljemalt 15.09.2013

Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid. Valla või linna valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.

Alates 16.09.2013

Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 18.09.2013, juhul kui kandidaadid registreeritakse 15.09.2013

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

20.09.2013

Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 07.10.2013

Valla või linna valimiskomisjon  võib tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikud registreerida.

10.10. – 13.10.2013

Toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

10.10. – 16.10.2013

Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 16. oktoobril kell 18.00.

14.10.- 16.10.2013

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas.

20.10.2013

VALIMISPÄEV! Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00.  Toimub ka kodus hääletamine.

Hiljemalt 21.11.2013

Erakond, valimisliit ja üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta.

 

Lae alla PDF failina

+ + +