Algas eelhääletamine valimisjaoskondades

Täna algas Riigikogu valimiste eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Koos elektrooniliselt antud häältega oli täna õhtuks oma hääle andnud 110 934 valijat, mis moodustab 12,2 protsenti nende üldarvust. Võrdluseks: 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eelhääletamise esimese päeva õhtuks oli oma hääle andnud 93 843 valijat.
Interneti teel hääletamise võimalust oli täna õhtul kella kaheksaks kasutanud 84 757 valijat, 2009. aasta vastav võrdlusarv oli 65 784. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt kuni kolmapäeva õhtul kella kaheksani veebilehel www.valimised.ee. Soovi korral saab häält muuta uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise ajal valimisjaoskonnas hääletades. Valimispäeval elektrooniliselt antud häält muuta ei saa.

Eelhääletada saab veel teisipäeval ja kolmapäeval, mil kõik valimisjaoskonnad on avatud kella 12.00-st kuni 20.00-ni. Samal ajal toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, milleks on igas linnas ja vallas avatud vähemalt üks jaoskond. 6. märtsil saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Elektrooniliselt hääletanud inimeste arvu saab teada aadressilt www.valimised.ee , andmed uuenevad iga 15 min järel. Täiendavat infot valimiste kohta saab aadressil www.vvk.ee, samuti operatiivselt Facebookis aadressil www.facebook.com/valimiskomisjon ja Twitteris www.twitter.com/valimiskomisjon
 

+ + +