Ametisse asus Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaat

Alates 12. veebruarist 2014 asus Vabariigi Valimiskomisjoni otsusel ametisse komisjoni sekretariaat, mille ülesandeks on komisjoni teenindamine lähenevate valimiste ettevalmistamisel ja korraldamisel.

Valimiskomisjoni sekretariaadi koosseis on järgmine:

Priit Vinkel – juhataja;
Mihkel Pilving – juhataja asetäitja;
Kristi Kirsberg – liige;
Arne Koitmäe – liige;
Leino Mandre – liige;
Helena Stepanov – liige;
Katre Tubro – liige. 

Sekretariaadi volitused kestavad 30. juunini 2014.

+ + +