Eelhääletamisel on tänaseks osalenud 42 912 valijat

Täna kella 20 seisuga on kahe päeva jooksul üle Eesti maakonnakeskustes hääletanud 9981 ning interneti teel oma hääle andnud 32 931 valijat.

Tallinna valimisjaoskondades käis eile ja täna valimas 5768 ning Tartus 2014 valijat.

Maakonnakeskustes on võimalus hääletada sõltumata isiku registrijärgsest elukohast. Igas maakonnakeskuses on selleks puhuks avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 16 ja Tartu linnas 6. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt kuni 16. oktoober kell 18.00. 

+ + +