Riigikogu valimistel on eelhääletanud 24% valijatest

Täna õhtu kella 20 seisuga on Riigikogu valimistel oma hääle andnud 215 334 valijat, mis moodustab 24% valijate üldarvust. Elektrooniliselt on antud 138 094  häält, jaoskondades 77 240  häält. Täpsem info: http://rk2015.vvk.ee/participation.html

Nelja aasta eest toimunud Riigikogu valimistel oli sama ajaga oma hääle andnud 169 371   valijat, mis moodustas 18,6% protsenti nende üldarvust. Küll aga on oluline rõhutada, et 2011. aastal ei toimunud hääletamist maakonnakeskustes.

Homme, kolmapäeval on eelhääletamise viimane päev. Kõik jaoskonnad on avatud kell 12-20. Hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Lisainformatsiooni saab Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt http://info.rk2015.vvk.ee/valimisjaoskonnad.

Elektrooniline hääletamine aadressil www.valimised.ee lõpeb homme kell 18. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või homme kella 20-ni jaoskonnas.

Valimispäeval, 1. märtsil häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.  

+ + +