Riigikohus jättis Einar Kingi kaebuse rahuldamata

8. märtsil esitas Einar Kink kaebuse, mille Vabariigi Valimiskomisjoni edastas Riigikohtule 9. märtsil. Einar Kink vaidlustas Vabariigi Valimiskomisjoni 05.03.2012. a otsuse nr 76 „Meelis Kasemaa ja Aivo Hommiku kaebuse läbivaatamine“. Vaidlus puudutas Rae Vallavolikogu liikmeteks valitud ja samaaegselt vallavalitsuse liikmetena töötanud volikogu liikmete volituste peatamise või lõpetamise küsimust.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium vaatas 20. märtsil kaebuse läbi ja otsustas jätta Einar Kingi kaebuse rahuldamata.

Riigikohtu lahend

 

 

 

+ + +