Tallinnas toimub Euroopa riikides valimisi korraldavate organite aastakonverents

4.-5. juunil 2012. a toimub Riigikogu konverentsikeskuses Euroopa riikides valimisi korraldavate organite IX aastakonverents „Innovatiivsed lahendused valimistel“, millest võtavad osa 21 riigi ning mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad. Konverentsi korraldajateks on Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjon ning Vabariigi Valimiskomisjon.

Konverentsi teemadeks on näiteks elektrooniliste valijate nimekirjade juurutamine, valimisametnike ning vaatlejate koolitamine Interneti vahendusel, samuti elektroonilise hääletamisega seotud küsimused. Ettekandjad tutvustavad muuhulgas nii Albaania elektroonilise valijate registri juurutamist, Eesti ja Läti kogemusi vaatlejate Interneti vahendusel koolitamisel kui ka Norra kogemust e-hääle verifitseerimise süsteemi rakendamisel.

Euroopa komisjon „Demokraatia Läbi Õiguse“, laiemalt tuntud kui Veneetsia komisjon, on Euroopa Nõukogu nõuandev organ konstitutsiooniõiguse küsimustes. Veneetsia komisjon on asutatud 1990. aastal ja koosneb sõltumatutest ekspertidest, kelle on nimetanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid. Komisjoni presidendiks on alates 2009. aastast Gianni Buquicchio.

+ + +