Registreerimiseks on esitatud 14 818 kandidaati ja 924 nimekirja üle Eesti

12. septembri keskpäeva seisuga oli üle Eesti registreerimiseks esitatud 14 818 kandidaati, sealhulgas 102 üksikkandidaati, 632 erakondade nimekirja ja 292 valimisliitu.
Keskerakond on oma nimekirjaga esindatud 192-s omavalitsuses, Isamaa ja Res Publica Liit 174-s omavalitsuses, Reformierakond 156-s omavalitsuses ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 96-s omavalitsuses.
Hääletamine viiakse läbi 582-s valimisjaoskonnas, mis on 43 võrra vähem kui 2011. aastal toimunud valimistel.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 20. oktoobril. Eelhääletamine algab maakonnakeskuse jaoskondades 10. oktoobril ja lõpeb 13. oktoobril. Seal saavad hääletada kõik valijad sõltumata oma registrijärgsest elukohast.
14. – 16. oktoobril on eelhääletamiseks avatud kõik jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohta. 10. – 16. oktoobrini on võimalus elektrooniliselt hääletada. Valimispäeval, 20. oktoobril toimub üksnes elukohajärgses jaoskonnas hääletamine, samuti on võimalik hääletamiskasti koju tellida kas kirjaliku taotluse esitamise teel või valimispäeval ka telefoni teel.
Valimisi puudutav lisainfo on kättesaadav Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel. Kandidaatide nimekirjad avalikustatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel järgmise nädala alguses.
Taustaks:
2009. aasta kohalikel valimistel osales 15 322 kandidaati, sealhulgas 159 üksikkandidaati, erakondade nimekirju oli 588 ja osales 324 valimisliitu.
2009. aasta kohalikel valimistel oli Keskerakond esindatud 204-s omavalitsuses, Reformierakond 134-s, Isamaa ja Res Publica Liit 132-s ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 70-s omavalitsuses.

 

 

+ + +