Tänasest saab eelhääletada kõigis valimisjaoskondades

Täna kell 12 algab Riigikogu valimiste eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades, kestes kolm päeva, 25. veebruari kella 20-ni. Sel perioodil on avatud kõik 547 jaoskonda, hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Selliseid jaoskondi on igas vallas või linnas vähemalt üks (nt Tallinnas 18, Tartus 6). Lisainformatsiooni saab Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://info.rk2015.vvk.ee/valimisjaoskonnad.

Valima minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass, juhiluba või pensionitunnistus. Valijakaarti ei pea kaasa võtma.  

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee kuni 25. veebruari kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel jaoskonnas.

Valimispäeval, 1. märtsil häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Täna kella 9 seisuga oli oma hääle andnud 127 370 inimest, neist maakonnakeskustes 26 375 inimest ning interneti teel 100 995 inimest.  

+ + +