Vabariigi Valimiskomisjon jättis rahuldamata Jarkko Kalevi Arhilahti kaebuse

 

Tänasel koosolekul vaatas Vabariigi Valimiskomisjon läbi Jarkko Kalevi Arhilahti 29. juuni kaebuse Koeru Valla Valimiskomisjoni ning Järva Maakonna Valimiskomisjoni otsuste kohta, millega lõpetati tema volitused Koeru Vallavolikogu liikmena.

Vabariigi Valimiskomisjon nõustus Koeru Valla Valimiskomisjoni ja Järva Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, et volikogu liikme volituste taastumisel peab volikogust lahkuma viimasena volikogu liiget asendama määratud sama nimekirja asendusliige, kelleks antud juhul oli Jarkko Kalevi Arhilahti.  Seetõttu jättis Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse rahuldamata.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale võib huvitatud isik esitada kaebuse Riigikohtule.

 

 

 

+ + +