Eesti keeles
In English

Vabariigi Valimiskomisjon

Postiaadress
Lossi plats 1a
15165 TALLINN

Asukoht
Toom-Kooli 3
TALLINN

Üldtel: +372 631 6540
Faks: + 372 631 6541
E-post: val@Riigikogu.ee

Reg. kood: 70008256

Kandidaatide registreerimiseks esitamine

Suurenda teksti suurustVähenda teksti suurustAva printvaade

Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 8. aprillil ja lõpeb 23. aprillil kell 18.00.

Vabariigi Valimiskomisjon on kandidaatide registreerimisdokumentide vastuvõtmiseks avatud igal tööpäeval kella 10.00-17.00-ni, 23. aprillil kella 18.00-ni.

Vabariigi Valimiskomisjon võtab kandideerimisdokumente vastu aadressil Tallinn, Toom- Kooli 3, tuba 207. (vt kaardilt)

Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel Vabariigi Valimiskomisjonile kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid.

Registreerimisel tuleb esitada kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

Kandideerimisdokumentide vormid

Erakonnale:


Üksikkandidaadile:


Kautsjon

Erakond ja üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeerium arvele kautsjonina summa, mille suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga viis alammäära iga registreerimiseks esitatud isiku kohta.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele nr 254 on kuupalga alammääraks 4 350 krooni ja kautsjon seega 5 * 4 350 = 21 750 krooni iga kandidaadi kohta.

Kautsjon tuleb üle kanda Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034799018 SEB pangas või 221013921094 Swedbankis. Maksukorraldusele tuleb kindlasti lisada viitenumber 3100057950. Selgitusse kirjutada "Vabariigi Valimiskomisjon, kautsjon".

Üksikkandidaadile või erakonnale makstakse kautsjon tagasi, kui üksikkandidaat või erakond kogus üleriigiliselt kokku vähemalt 5 % häältest. Tagastamata kautsjon läheb riigi tuludesse.