Eesti keeles
In English

Valimiste Infosüsteemi katsetuse stsenaarium

Suurenda teksti suurustVähenda teksti suurustAva printvaade

Valimiste Infosüsteemi (VIS) valimiste-eelne testimine toimub esimesel eelhääletamise päeval, 1. juuni 2009 kell 16.00 kuni 16.30 VIS II demobaasis.

 

Testimiseks kasutatava andmebaasi ligipääsu aadress on https://demo2.vis.vvk.ee

 

Testijal peab olema ID kaart (erandkorras parool) ning ta peab olema VISi kasutaja.

 

NB! Palume teil, kontrollides aadressiribal veebiaadressi,  veenduda, et kasutate testimiseks just demobaasi, mitte valimistel kasutatavat pärisbaasi!

 

Testi kirjeldus:

 

kl 16:00 alustage testimist.

1. Sisestage ID kaart ja veenduge, et Teil on olemas PIN1 kood.

2. Minge veebilehele https://demo2.vis.vvk.ee

 

Test 1: E-häälte tühistamine

1. Valige menüüribalt "Tulemused", seejärel "Tulemuste sisestamine" ja seejärel "Tühistusnimekiri"

2. Tühistage kahe e-hääletaja hääled (kui Teil on vähem kui kaks nime, tühistage need, mis on)

3. Kinnitage tühistamisnimekiri

4. Trükkige tühistamisteatis välja.

 

Test 2: Osavõtu andmete edastamine

1. Valige menüüribalt "Tulemused", seejärel "Tulemuste sisestamine" ja seejärel "Osavõtt"

2. Täitke lahtrid järgnevalt:

    Valijaid kokku                                   2000

    6. päev enne valimispäeva                  50

    5. päev enne valimispäeva                  100

    4. päev enne valimispäeva                  200

    Valimispäev kl 12:00                         300

    Valimispäev kl 16:00                         500   

    Valimispäev kl 20:00                         1000

Kui teie jaoskonnas viiakse läbi väljaspool elukohta eelhääletamist, täitke väli „sh väljaspool elukohta hääletanutele antud sedeleid“ arvudega 10, 20 ja 50. Kui te ei korralda väljaspool elukohta eelhääletamist, kandke lahtritesse 0.

3. Vajutage nuppu Salvesta

 

Test 3: Protokolli täitmine

1. Valige menüüribalt "Tulemused", seejärel "Tulemuste sisestamine" ja seejärel "Protokoll"

2. Täitke lahtid järgnevalt:

Lahter A (valijate arv)                             2000

Lahter C (välja antud sedeleid)               1550

Lahter D (vp elukohta sedeleid)              100

Lahter E (rikutud sedeleid)                     10

Lahter F (välja andmata sedeleid)           100

Lahter I (kehtetuid sedeleid)                   50

Lahter J (vp elukohta arvestatud)            50

Lahter K (vp elukohta arvestamata)         0

Lahter L (kodus hääletanuid)                  200

 

Kõik erakondade lahtrid                         100

Kõik üksikkandidaatide lahtrid                75

3. Vajutage nuppu Salvesta

4. Vajutage nuppu Kinnita

5. Trükkige protokoll välja nupu „Lae alla dokumendina“ abil

 

Testi lõpp: logige süsteemist välja.